ක්‍රියාකාරකම/Task 01

සියල්ල සිදුවන්නේ අපගේ ෆේස්බුක් පේජ් එක හරහා නිසා ඔබගේ ප්‍රථම රාජකාරිය වන්නේ අපගේ පේජ් එකට ගොස් එය ලයික්/Follow කර එහි ඇති පෝස්ට් කියවා අවබෝධයක් ලබාගැනීමයි. පේජ් එක තවමත් අඩුපාඩු සකසමින් තිබෙන නිසා සමහර අවස්ථාවල එයට ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි වෙන්නටද පුලුවන්. මෙම...

වැඩිදුර කියවන්න