CharityShop Sales Team Training Program

රු.300/=ට Triple වාසි

Oct 26, 2021 | SIM Pramotions | 0 comments

උපරිම රු.5,000ක් දක්වා ආදායමක් උපයන්න…

CharityShop රීලෝඩ් ඇප් එක මිළදී ගත් CharityShop සහ iFix ආයතනයේ සාමාජිකයින්ට පමණි.

ඔබට කරන්න තිබෙන්නේ ඔබගේ පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා මොබිටෙල් සිම්පතක් අප හරහා ඇණවුම් කිරීම පමණයි.

🚫 මෙම සිම්පත් ලබාගෙන Free Call/Data අවසන් වූ පසු සිම්පත විසිකලහොත් ඔබගෙන් රු.1,000ක් පසුව අයකරගනු ලැබේ. කරුණාකර ආයතන වල සම්පත් අවභාවිතයෙන් වළකින්න.

✅ මෙය එක්තරා ආකාරයක සම්මුඛ පරීක්ෂණයකි. ඔබට ව්‍යාපාර කිරීමේ හැකියාව තිබේද බලන්න කරන දෙයකි. මන්ද ඔබට සිම්පතක්වත් අලෙවි කිරීමේ හැකියාවක් නැතිනම් ඔබට eMoney හරහා රු.කෝටි ගණන් ඉපයීමේ සිහිනය සැමදා සිහිනයක්ව පවතී.

මෙය සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මේ හරහා ඔබට වාසි 3ක් හිමිවෙනවා.

1️⃣ මතක තියාගන්න පහසු සුපිරි VIP/Special/Blue අංකයක්

2️⃣ විනාඩි 1,000ක් Free Calls හෝ Unlimited ඩේටා

3️⃣ ඔබට නැවත අලෙවි කල හැකි VIP සිම්පතක්. මිතුරෙක්ට හෝ ඔබ හඳුනන ව්‍යාපාරිකයෙක්ට රු.500 – රු.5,000 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක. (මෙය සක්‍රීය කිරීමට අදාල පුද්ගලයාගේ හැඳුනුම්පත සහ හැඳුනුම්පත අතැතිව සෙල්ෆියක් එවිය යුතුය. ඔබට ආදායමක් ඉපයිය හැක්කේ ඒ හරහාය)

✅ සිම්පත අලෙවි කිරීමට පුද්ගලයෙක් සොයාගැනීම කල යුත්තේ ඔබයි. ඔබගේ Marketing හැකියාවයි අපි පරීක්ෂා කරන්නේ.

ඔක්තෝම්බර් 27 මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට පෙර මුදල් ගෙවා Pre-Order කරන සාමාජිකයින්ට පමණයි.

💰 ගාස්තුව – රු.300/=

🚫 සිම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් සක්‍රීය කිරීමට ඇති නිසා ඔබගේ චැට් වලට පිළිතුරු ලබාදීමට උපරිම පැය 24ක් ගත විය හැක. ගාස්තුව ගෙවා රිසිට්පත කමෙන්ට් කල පසු අප ඔබට පණිවිඩයක් එවන්නම්.

🌐 සිම්පතට ඔබට සක්‍රීය කරගත හැකි පැකේජ :

1️⃣ Prepaid උපහාර පැකේජය

💰  මෙම පැකේජය නැවත සක්‍රීය වීමට රු.297ක ඊලෝඩ් එකක් දෙවන මාසයේ දැමිය යුතුය. වලංගු කාලය මාසයකි.

▪️ මොබිටෙල් සහ ස්ථාවර දුරකතන සඳහා මිනිත්තු 1,000

▪️ SMS 1,000

2️⃣ Social Media Package – 9 Apps

💰 මෙම පැකේජය නැවත සක්‍රීය වීමට රු.398ක ඊලෝඩ් එකක් දෙවන මාසයේ දැමිය යුතුය. වලංගු කාලය මාසයකි.

▪️ යෙදුම් (Apps) 9 ක් සඳහා නොනවතින ප්‍රවේශය සහ අතිරේක 2GB (ඕනෑම වේලාවක 1GB+ 1GB 4G පමණි)

YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Viber, IMO, FB Messenger

3️⃣ Social Media Package – Youtube / Facebook සහ WhatsApp

💰  මෙම පැකේජය නැවත සක්‍රීය වීමට රු.339ක ඊලෝඩ් එකක් දෙවන මාසයේ දැමිය යුතුය. වලංගු කාලය මාසයකි.

▪️ Youtube / Facebook සහ WhatsApp මාසයක් Unlimited

▪️ 2GB අමතර ඩේටා

4️⃣ Any Network පැකේජය

💰  මෙම පැකේජය නැවත සක්‍රීය වීමට රු.369ක ඊලෝඩ් එකක් දෙවන මාසයේ දැමිය යුතුය. වලංගු කාලය මාසයකි.

▪️ මොබිටෙල් – මොබිටෙල් විනාඩි 750

▪️ මොබිටෙල් – වෙනත් ජාල විනාඩි 250

▪️ SMS 1,000

▪️ 2GB අමතර ඩේටා

✅ ඉහත ඒවාට වෙන පැකේජද සක්‍රීය කරගත හැක.

🌐 සිම්පත සක්‍රීය කිරීමට :

▪️ ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි දෙපැත්තෙහි ඡායාරූප (සුදු කොළයක් මත තබා)

▪️ ඔබ එවන හැඳුනුම්පත ඔබගේම යැයි සහතික කිරීමට හැඳුනුම්පත අතැතිව සිටින සෙල්ෆි ඡායාරූපයක්

▪️ ඔබගේ ලිපිනය සහ දුරකතන අංකයක් එවිය යුතුය.

▪️ ඔබට අවශ්‍ය පැකේජය

▪️ දෙවෙනි VIP සිම්පතට ඔබගේ පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය පැකේජය සක්‍රීය කර දිය හැක. පැකේජ ගාස්තුව පමණක් අයවේ.  එය පාරිභෝගිකයාගෙන් මුදල් ලබාගෙන ගෙවිය හැක.

📪  සිම්පත් දින 5-7 අතර කාලයකින් ඔබගේ නිවසට තැපැල් මාර්ගයෙන් එවනු ලැබේ.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

💰 ගාස්තුව ගෙවන්න :

පහත ඒවා රීලෝඩ් ආකාරයට නොව මුදල් ආකාරයට එවිය යුතුය.

1️⃣ iPay හරහා එවනවානම් 0701 10 10 10 අංකයට එවන්න

2️⃣ FriMi හරහා එවනවානම් 0701 10 10 10 අංකයට එවන්න

3️⃣ mCash හරහා එවනවානම් 0701 40 10 10 අංකයට එවන්න.

4️⃣ eZCash හරහා එවනවානම් 077 33 66 488 අංකයට එවන්න

5️⃣ Upay හරහා එවනවානම් ඔබේ UPay අංකය කමෙන්ට් කරන්න. (“මම UPay හරහා ගෙවන්නම්” ලෙස කමෙන්ට් කරන්න) එවිට ඔබට අපි ඇප් එකට Notification එකක් එවන්නම්. එය Touch කර ගෙවිය හැක.

6️⃣ Commercial Bank

A/C Holder Name : Tech Labs

Account No : 8009721391

Branch : Warakapola

7️⃣ Sampath Bank

A/C Holder Name : Tech Labs

Account No : 120514023083

Branch : Warakapola

8️⃣ ඕනෑම බැංකුවක් හරහා හෙළPay හරහා ගෙවන්න : https://charityshop.lk/product/charityshop-triple-wasi-sim/

🟢 රිසිට්පත සහ ඔබේ දුරකතන අංකය  කමෙන්ට් කරන්න.

ඉන්පසුව පහත මැසෙන්ජර් එකට ඔබගේ තොරතුරු එවන්න.

m.me/DaneshMadurangaSSLK

☎  වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න :

0701 10 10 10 / 0740 44 20 20

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

ඔබට තෝරාගත හැකි Special / Blue / VIP දුරකතන අංක ලැයිස්තුව :

070 – 1 690 400

070 – 1 890 400

070 – 2 350 400

070 – 2 470 400

070 – 2 710 400

070 – 2 820 400

070 – 2 870 400

070 – 3 170 400

070 – 3 180 400

070 – 3 430 400

070 – 3 560 400

070 – 3 820 400

070 – 4 220 400

070 – 4 380 400

070 – 4 620 400

070 – 4 810 400

070 – 4 860 400

070 – 4 980 400

070 – 5 280 400

070 – 5 330 400

070 – 5 360 400

070 – 5 680 400

070 – 5 720 400

070 – 5 890 400

070 – 5 930 400

070 – 5 940 400

071 – 0 130 400

071 – 0 180 400

071 – 0 510 400

071 – 0 560 400

071 – 0 890 400

071 – 0 980 400

071 – 1 360 400

071 – 1 560 400

071 – 1 840 400

071 – 1 930 400

071 – 2 170 400

071 – 2 660 400

071 – 2 680 400

071 – 2 740 400

071 – 2 910 400

071 – 3 340 400

071 – 5 390 400

071 – 5 480 400

071 – 6 170 400

071 – 6 580 400

071 – 8 840 400

071 – 8 850 400

071 – 9 250 400

071 – 9 270 400

071 – 9 560 400

071 – 9 650 400

071 – 9 720 400

071 – 9 840 400

071 – 9 890 400

070 – 1 630 200

070 – 1 650 200

070 – 1 720 200

070 – 2 650 200

070 – 2 730 200

070 – 2 750 200

070 – 3 760 200

070 – 3 780 200

070 – 3 960 200

070 – 4 370 200

070 – 4 570 200

070 – 4 680 200

070 – 4 810 200

070 – 4 920 200

070 – 5 110 200

070 – 5 140 200

070 – 5 190 200

070 – 5 310 200

070 – 5 610 200

070 – 5 740 200

070 – 5 790 200

070 – 5 830 200

070 – 5 870 200

071 – 0 640 200

071 – 1 160 200

071 – 1 760 200

071 – 1 780 200

071 – 2 150 200

071 – 3 340 200

071 – 4 120 200

071 – 4 540 200

071 – 4 650 200

071 – 4 850 200

071 – 6 260 200

071 – 6 310 200

071 – 6 390 200

071 – 6 530 200

071 – 6 550 200

071 – 6 860 200

071 – 6 980 200

071 – 8 760 200

071 – 8 780 200

071 – 8 970 200

071 – 9 570 200

071 – 9 660 200

071 – 9 760 200

071 – 9 780 200

071 – 9 830 200

070 – 1 960 100

070 – 3 840 100

070 – 4 290 100

070 – 4 870 100

070 – 4 890 100

070 – 4 970 100

070 – 5 310 100

070 – 5 370 100

070 – 5 620 100

070 – 5 630 100

070 – 5 680 100

070 – 5 930 100

071 – 0 460 100

071 – 1 650 100

071 – 1 680 100

071 – 2 130 100

071 – 2 260 100

071 – 2 370 100

071 – 2 440 100

071 – 3 340 100

071 – 3 680 100

071 – 4 360 100

071 – 4 740 100

071 – 4 760 100

071 – 4 890 100

071 – 5 310 100

071 – 5 410 100

071 – 5 480 100

071 – 5 490 100

071 – 6 320 100

071 – 6 350 100

071 – 6 960 100

071 – 8 650 100

071 – 8 750 100

071 – 9 280 100

071 – 9 390 100

071 – 9 880 100

070 – 1 090 500

070 – 1 320 500

070 – 1 690 500

070 – 2 860 500

070 – 3 680 500

070 – 3 740 500

070 – 3 910 500

070 – 4 090 500

070 – 4 390 500

070 – 4 540 500

070 – 4 930 500

070 – 5 170 500

070 – 5 190 500

070 – 5 690 500

070 – 5 720 500

070 – 5 930 500

071 – 1 240 500

071 – 2 160 500

071 – 2 890 500

071 – 3 340 500

071 – 3 570 500

071 – 3 640 500

071 – 3 920 500

071 – 4 190 500

071 – 4 290 500

071 – 5 230 500

071 – 6 120 500

071 – 6 240 500

071 – 6 870 500

071 – 7 240 500

071 – 7 680 500

071 – 8 740 500

071 – 8 790 500

071 – 9 110 500

071 – 9 320 500

071 – 9 660 500

071 – 9 690 500

070 – 1 660 300

070 – 2 420 300

070 – 2 780 300

070 – 2 840 300

070 – 2 970 300

070 – 3 110 300

070 – 3 280 300

070 – 3 560 300

070 – 3 680 300

070 – 3 760 300

070 – 3 890 300

070 – 4 150 300

070 – 4 320 300

070 – 4 470 300

070 – 4 520 300

070 – 4 630 300

070 – 4 660 300

070 – 4 920 300

070 – 4 940 300

070 – 5 190 300

070 – 5 210 300

070 – 5 290 300

070 – 5 660 300

070 – 5 670 300

070 – 5 680 300

070 – 5 720 300

070 – 5 730 300

070 – 5 880 300

070 – 5 960 300

071 – 0 870 300

071 – 0 950 300

071 – 1 270 300

071 – 1 310 300

071 – 1 770 300

071 – 1 790 300

071 – 2 280 300

071 – 2 610 300

071 – 3 340 300

071 – 3 460 300

071 – 3 550 300

071 – 3 760 300

071 – 3 910 300

071 – 4 120 300

071 – 4 670 300

071 – 4 940 300

071 – 5 150 300

071 – 6 420 300

071 – 6 430 300

071 – 6 490 300

071 – 6 520 300

071 – 6 540 300

071 – 6 660 300

071 – 6 810 300

071 – 6 860 300

071 – 8 510 300

071 – 8 530 300

071 – 8 720 300

071 – 9 080 300

071 – 9 170 300

071 – 9 180 300

071 – 9 390 300

071 – 9 780 300

071 – 9 840 300

070 – 2 940 010

070 – 3 040 010

070 – 3 340 010

070 – 3 430 010

070 – 3 830 010

070 – 4 110 010

070 – 4 340 010

070 – 4 460 010

070 – 5 670 010

070 – 5 770 010

071 – 0 250 010

071 – 0 610 010

071 – 0 810 010

071 – 1 770 010

071 – 1 820 010

071 – 3 180 010

071 – 3 340 010

071 – 3 760 010

071 – 4 260 010

071 – 4 270 010

071 – 4 280 010

071 – 4 540 010

071 – 4 580 010

071 – 4 620 010

071 – 4 830 010

071 – 4 890 010

071 – 5 330 010

071 – 5 480 010

071 – 5 680 010

071 – 5 710 010

071 – 6 220 010

071 – 6 380 010

071 – 7 820 010

071 – 8 760 010

071 – 8 780 010

071 – 9 120 010

071 – 9 170 010

071 – 9 220 010

071 – 9 290 010

071 – 9 460 010

071 – 9 650 010

071 – 9 720 010

071 – 9 740 010

071 – 9 770 010

071 – 9 860 010

070 – 1 630 200

070 – 1 650 200

070 – 1 720 200

070 – 2 650 200

070 – 2 730 200

070 – 2 750 200

070 – 3 760 200

070 – 3 780 200

070 – 3 960 200

070 – 4 370 200

070 – 4 570 200

070 – 4 680 200

070 – 4 810 200

070 – 4 920 200

070 – 5 110 200

070 – 5 140 200

070 – 5 190 200

070 – 5 310 200

070 – 5 610 200

070 – 5 740 200

070 – 5 790 200

070 – 5 830 200

070 – 5 870 200

071 – 0 640 200

071 – 1 160 200

071 – 1 760 200

071 – 1 780 200

071 – 2 150 200

071 – 3 340 200

071 – 4 120 200

071 – 4 540 200

071 – 4 650 200

071 – 4 850 200

071 – 6 260 200

071 – 6 310 200

071 – 6 390 200

071 – 6 530 200

071 – 6 550 200

071 – 6 860 200

071 – 6 980 200

071 – 8 760 200

071 – 8 780 200

071 – 8 970 200

071 – 9 570 200

071 – 9 660 200

071 – 9 760 200

071 – 9 780 200

071 – 9 830 200

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

මොබිටෙල් Gold අංක සහ මිළගනන් :

070 – 2 580 000   Gold | Rs.5,000.00

070 – 3 740 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 1 380 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 150 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 240 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 420 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 470 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 480 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 490 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 580 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 910 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 4 570 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 4 810 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 4 820 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 4 830 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 4 870 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 5 240 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 6 190 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 6 290 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 6 320 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 3 011 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 4 011 000   Gold | Rs.5,000.00

071 – 6 011 000   Gold | Rs.5,000.00

070 – 5 000 300   Gold | Rs.7,500.00

070 – 1 900 300   Gold | Rs.7,500.00

ඉක්මන් කරන්න, ඔබේ දුරකතන අංකය දැන්ම වෙන් කරවාගන්න. දෙවෙනි සිම්පත අලෙවි කර ආදායමක් උපයන්න.

ඔබත් අපෙන් දුරකතන අංකයක් වෙන් කරවාගත් අයෙක්නම් අපගේ ක්ෂණික සේවාව පිළිබඳව ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න කාරුණික වන්න.

CharityShop Team

#2021ඔක්තෝම්බර්26